#jihoceskepodnikani
Menu

Projekty

Vzdělávání zaměstnanců členů Jhk II

Vzdělávání HR a personalistika Podpora podnikání

Jihočeská hospodářská komora připravila projekt ušitý na míru svým členům. Projektem Vzdělávání zaměstnanců členských firem II chce Jhk podpořit zvyšování kvalifikace pracovníků s co nejnižším zatížením pro samotné firmy. 

Hlavní výhody zapojení do projektu:
 • Zapojené firmy získají finanční podporu v podobě bezplatných kurzů.
 • Zároveň můžete významně ušetřit čas. Odpadne Vám doba strávená porovnáváním cen na trhu a komunikací s dodavatelem, shánění školících prostor a mnohé další.
 • Nebudete se muset zabývat administrativou. Veškerou dokumentaci potřebnou k doložení na ministerstvu zajistíme ve spolupráci s dodavateli. 

Projekt se zaměřuje na zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců členských firem JHK a zvýšeí adaptace nově přijatých pracovníků.

Projekt nabídne až 400 různých kurzů v oblastech: 
 • Obecné IT
 • Měkké a manažerské dovednosti
 • Jazykové vzdělávání
 • Účetní, ekonomické a právní kurzy

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců členských firem Jihočeské hospodářské komory (JHK) a zlepšit soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce (požadavky na vykonávané pracovní činnosti). Projekt cílí mimo jiné i na zvýšení adaptability starších pracovníků. Cíle projektu bude dosaženo prostřednictvím dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců, které podporují jejich zaměstnavatelé. Konkrétně se bude jednat o vzdělávání v oblasti: Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Jazykové vzdělávání, Účetní, ekonomické a právní kurzy.

Projekt je určen členským firmám Jihočeské hospodářské komory a jejím zaměstnancům. Proškoleno bude až 1500 účastníků. 

Do projektu se mohou zapojit:

 • pouze členské  firmy Jihočeské hospodářské komory (řádný člen Jhk)
 • do vzdělávání mohou být zapojeni pouze zaměstnanci, kteří mají se zapojenou firmou pracovněprávní vztah, který může být prokázán pracovní smlouvou, DPČ nebo smlouvou o výkonu funkce, DPP není přípustná

Do projektu se nemohou zapojit: školy a školská zařízení, obce, kraje, svazky obcí, veřejná správa a místní samospráva a jejich zaměstnanci, instituce služeb zaměstnanosti, poskytovatelé a další subjekty působící v oblasti sociálního začleňování, sociálních a zdravotních služeb a jejich zaměstnanci

Co je třeba pro zapojení do projektu udělat:

Nejprve je potřeba uzavřít s Jihočeskou hospodářskou komorou Smlouvu o zapojení do projektu společně s vyplněním Čestného prohlášení žadatele o přidělení podpory de minimis. Podpora de minimis (podpora malého rozsahu) nesmí u zapojeného subjektu přesáhnout částku EUR 200.000,-, a to za poslední 3 účetní období, včetně aktuálně běžícího účetního období. U subjektu podnikajícího v odvětví silniční nákladní dopravy je tato částka ponížena na EUR 100.000,-.

Jak bude vypadat vzdělávání:

 • každá zapojená osoba do vzdělávání smí absolvovat maximálně 6 celodenních bloků (akademii) + jeden jazykový kurz
 • zapojené osoby musí splnit účast vyšší než 40 hodin
 • zapojená osoba nesmí napříč projekty EU absolvovat totožný kurz vícekrát
 • z celkového počtu zapojených osob do vzdělávání musí minimálně 10 % přesahovat věkovou hranici 55 let +
 • jazykové vzdělávání je určeno pouze pro firmy, které si vytvoří vlastní skupinku v počtu min. 4 osob na stejné, nebo podobné jazykové úrovni

Projekt je přívětivý a velmi jednuduchý. Tímto projektem navazujeme na dříve realizovaný projekt z výzvy č. 60. Zde je porovnání nového projektu s předchozím:

 • žádné vzdělávací plány - zaměstnanci budou přihlašováni do kurzů průběžně odpovědí na pozvánky, které budou zapojeným firmám postupně rozesílány
 • žádné hlídání poměru 60 % zapojených osob musí absolvovat min. 40 hod. vzdělávání
 • podporu de minimis přidělíme v dostatečné výši ihned při vstupu do projektu ve výši Kč 500.000,- a její čerpání budeme hlídat za Vás

Projektový tým JHK

Pokud máte zájem zapojit se do projektu vzdělávání prosím napište na: 110@jhk.cz

 • Olga Bakker | projektová manažerka, mob.: +420 601 085 080, email: bakker@jhk.cz
 • Veronika Beierová | koordinátorka vzdělávacích aktivit, mob.: +420 702 239 069, email: beierova@jhk.cz

Dodavatel vzdělávání v oblasti měkkých a manažerských dovedností

bit cz training, s.r.o., IČ: 27371891

Zuzana Sedláčková / koordinátorka vzdělávacích aktivit, mobil: +420 777 926 557, email: zuzana.sedlackova@bitcz.cz

Dodavatel vzdělávání v oblasti obecné IT

GLOBIS s.r.o., IČ 25153510

Jana Tichá / koordinátorka vzdělávacích aktivit, mobil: +420 775 278 909, email: jana.ticha@globis.cz

Dodavatel v oblasti jazykového vzdělávání 

SOPHIA, jazykové služby s.r.o., IČ 26025876

Karel Kotalík / koordinátor vzdělávacích aktivit, mobil: +420 776 430 965, email: vyuka@sophia-cb.cz

Dodavatel vzdělávání v oblasti účetní, ekonomické a právní

EVERESTA s.r.o., IČ 25014650

Iva Klementová / koordinátorka vzdělávacích aktivit, mobil: +420 777 212 596, email: iva.klementova@everesta.cz

Zdroje financování

Projekt  číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010847  s názvem Vzdělávání zaměstnanců členských firem Jihočeské hospodářské komory II  je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. 

Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců členských firem Jihočeské hospodářské komory II
Realizace od–do: Červenec 2019 - Červen 2022
Stav: Realizujeme
Kontakt:
Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010847
Sdílet projekt:

Související články

09. březen 2020
IT Vzdělávání

Firmy mohou získat podporu na vzdělávání zaměstnanců i bez papírování

Jihočeská hospodářská komora připravila projekt ušitý na míru svým členům. Projektem Vzdělávání zaměstnanců členských firem II chce Jhk podpořit zvyšování kvalifikace pracovníků s co nejnižším zatížen...

Přečíst celý článek
02. březen 2020
Vzdělávání Podpora podnikání

Staňte se dodavatelem vzdělávání na realizaci veřejné zakázky pro účetní, ekonomické a právní kurzy

Jihočeská hospodářská komora hledá dodavatele na realizaci veřejné zakázky „Vzdělávání členů JHK 2 – účetní, ekonomické a právní kurzy“. Účelem této veřejné zakázky je zajištění realizace projektu Jhk...

Přečíst celý článek
01. březen 2020
IT Vzdělávání

Zájem firem o vzdělávání v oblasti informačních technologií opět roste

Systémové vzdělávání a rozvoj zaměstnanců patří k chodu každé organizace a je nezbytné k dosažení konkurenční výhody. Přesto řada firem vzdělávání svých zaměstnanců podceňuje. To a mnohem více nám v r...

Přečíst celý článek
13. leden 2020
Tisková zpráva

30 milionů korun na vzdělávání zaměstnanců členských firem

Jihočeská hospodářská komora (Jhk) spouští nový projekt, v rámci nějž si bude až 1 200 zaměstnanců členských firem moci bezplatně vybrat odborné a jazykové kurzy. Kromě zajištění kvalitních školení pr...

Přečíst celý článek
Zpět
Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové stránky, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám její návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.