#jihoceskepodnikani
Menu

Koronavirus

Aktuální informace pro zaměstnavatele i zaměstnance

Vážení podnikatelé, zástupci firem, zaměstnanci,

v této, pro Vás velmi obtížné situaci, Vám chceme poskytnout co největší informační podporu, a proto níže naleznete přehled toho nejdůležitějšího, včetně kontaktů na odborníky z řad našich členských firem, kteří jsou Vám v této nelehké situaci nápomocni.

Kvůli mimořádným opatřením Vlády, ale i bezpečnostni našich pracovníků, přešla většina zaměstnanců Jihočeské hospodářské komory na práci z domova. Odborné služby, a to ověřování certifikátů o původu zboží, ATA karnetů či systém Mýto ale fungují bez omezení v běžných otevíracích hodinách. Služba CzechPoint bude fungovat pouze dvakrát týdně nebo po telefonické domluvě a ideálně korespondenční cestou.

Kontakty na nejbližší oblastní kancelář Jhk, kde si můžete službu CzechPoint vyřídit, naleznete ZDE. Otevírací hodiny odborných služeb kanceláře v Českých Budějovicích zůstávají od 07:30 do 15:30 hod.

Členové Jihočeské hospodářské komory také mohou využít někteoru z mnoha nabídek zvýhodněných služeb v rámci Katalogu Členi členům, nebo Komorové právní poradny, kterou poskytují vybraní odborníci z oboru. 

Pokud na této stránce nenaleznete hledané informace, neváhejte se na nás obrátit na kontaktním formuláři

Váš tým Jhk 

Aktualizováno dne 23. 10. 2020

Vstup na území České republiky

S účinností od 5. října 2020 je pro celé území České republiky vyhlášen nouzový stav. Podmínky pro vstup na území ČR a karanténní opatření jsou upravena ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví. 

Od 22. října (6:00 hod.) je možné do České republiky přicestovat jen v nezbytně nutných případech. Cesta za účelem turistiky nebo návštěvy přátel není možná. Toto rozhodnutí nijak nově neomezuje cestování pendlerů. Kontroly na hranicích ČR nebyly zavedeny.

Všechny osoby přijíždějící do České republiky ze zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem, musí vyplnit ještě před příjezdem do země elektronický příjezdový formulář. Odesláním vyplněného formuláře dojde k automatickému informování místně příslušné krajské hygienické stanice o příjezdu osoby. Doklad o vyplnění formuláře musí předložit i při hraniční či pobytové kontrole.

Do 5 dnů od příjezdu z rizikové země by pak daná osoba měla absolvovat test, jehož výsledek neprodleně doručí místně příslušné hygienické stanici. Pokud nedojde k předložení výsledku testu do 7 dnů od příjezdu, budou nařízena karanténní opatření.

Pro všechny osoby, které přijíždí ze zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy, i nadále platí omezení volného pohybu po území České republiky, a to po dobu pobytu na území ČR, po dobu 10 dní anebo do ukončení karanténních opatření. Po tuto dobu současně platí povinnost nosit roušky na celém území ČR.

Pro všechny zaměstnavatele cizinců ze třetích zemí platí, že nesmí bez předložení negativního výsledku PCR testu na SARS-CoV-2 umožnit vstup na pracoviště těm cizincům, kteří přijíždějí ze zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy.

Formulář je dostupný zde: http://www.prijezdovyformular.cz/


Informace:

 

Vysvětlivky - mapa:

 • Zelená barva = bezpečná země pro cestování. Cestovat lze bez omezení při návratu zpět do ČR.
 • Červená barva nebo není země barevně označena = nepříznivý vývoj covid-19 s vysokým rizikem nákazy. Po návratu z těchto zemí platí povinnost před vstupem na území ČR oznámit tuto skutečnost příslušné krajské hygienické stanici vyplněním elektronického Příjezdového formuláře, předložit oznámení hraniční nebo pobytové kontrole a do 5 dnů od vstupu na území ČR se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na SARS CoV-2Výsledek je pak nutné oznámit dané hygienické stanici. Výjimku z testování mají osoby mladší 5 let.
 • Povinnosti pro cizince naleznete zde.

 

Cestování do ostatních zemí

MZV ČR i nadále doporučuje cestovat do ostatních zemí světa (označených červeně a neoznačených žádnou barvou na tzv. Semaforu)  jen v nezbytných případech vzhledem k epidemiologické situaci, z důvodů rozsáhlých restriktivních opatření a výrazných komplikací v dopravě. 

MZV upozorňuje, že při všech cestách do zahraničí je nutno se předem informovat o podmínkách vstupu, restrikcích a preventivních opatřeních dané země. 

Přehled podmínek ke vstupu do jednotlivých zemí naleznete zde: Rozcestník - aktuální informace k cestám do zahraničí

DROZD - Projekt Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí umožňuje účinně organizovat pomoc českým občanům v nouzi a účinně organizovat pomoc v případě přírodních katastrof i sociálních nepokojů

 

Zdroje: 

Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo zdravotnictví

 

Aktualizováno  20. 10. 2020

Cizinci se zaměstnaneckou kartou

 • Další krizové opatření mají umožnit zahraničním pracovníkům se flexibilně zapojit do pomoci koronavirovou krizí postižených subjektům.
 • Cizinci se zaměstnaneckou nebo modrou kartou nebudou nově muset během nouzového stavu splnit podmínky stanovené zákonem pro změnu zaměstnání, například šestiměsíční lhůtu předchozího zaměstnání v České republice.
 • Změnu zaměstnavatele také bude stačit pouze ohlásit Ministerstvu vnitra, a to nejpozději v den nástupu na nové místo.

 

Lhůty a příjezdový formulář

Aktualizováno 27. 10. 2020

Od středy 28. října 2020 platí:

ZÁKAZ NOČNÍHO VYCHÁZENÍ

 • Lidé musí zůstávat doma mezi 21:00 a 04:59 hod.
 • Výjimky platí mimo jiné pro: cesty do zaměstnání, výkon povolání, neodkladné cesty kvůli ochraně života, zdraví a majetku, ale také pro venčení psů ve vzdálenosti do 500 metrů od bydliště, v provozu mohou zůstat také rozvážkové služby potravin.
 • Opatření zatím platí do konce nouzového stavu 3. listopadu.
 • Celé znění mimořádného opatřední vlády ZDE

 

OMEZENÍ MALOOBCHODU

 • Maloobchodní prodejny musejí zůstat v neděli po celý den zavřené.
 • V ostatních dnech mohou mít otevřeno pouze od 05:00 do 20:00 hod.
 • Nevztahuje se to na: čerpací stanice, lékárny nebo prodejny v místech zvýšené koncentrace cestujících, jako jsou letiště, železniční stanice nebo autobusová nádraží, prodejny ve zdravotnických zařízeních a na restaurace, které budou moci pokrmy připravovat a bude možné si je vyzvedávat.
 • Zůstávají otevřena květinářství, uvnitř však mohou být v jednu dobu maximálně dva zákazníci.
 • Maloobchodní prodej i prodej služeb v provozovnách vláda omezila od čtvrtka 22. října zatím do 3. listopadu, kabinet ale pravděpodobně požádá Sněmovnu o jeho prodloužení.
 • Celé znění mimořádného opatření vlády ZDE

 

POVINNÝ HOME OFFICE

 • Firmám vláda nařídila povinné využívání home office u všech zaměstnanců, kterým to dovoluje charakter práce a provozní podmínky.

 

OMEZENÍ TRHŮ A MOBILNÍCH PRODEJEN

 • Zákaz platí pro prodeje na tržištích a v mobilních provozovnách.

 • Nařízení se nebude vztahovat na: pojízdné prodejny, které vozí potraviny do menších obcí. Na tržištích zůstává neomezen prodej ovoce a zeleniny, mléka, masa, vajec, pekařských a cukrářských výrobků i medu. Vše ale musí být z domácí výroby.

 • Pro trhy, které za těchto okolností mohou proběhnout, platí ale následující podmínky: Lidé nesmějí zakoupené potraviny konzumovat v místě prodeje. Odstupy mezi stánky musí být minimalně 2 metry a v jeden čas se na ploše nesmí vyskytovat více než 20 lidí na 400 metrů čtverečních.

 

OMEZENÍ NEAKUTNÍ PÉČE V NEMOCNICÍCH

 • Nemocnice musí omezit odložitelnou zdravotní péči.
 • Služby a rehabilitace v lázních se budou poskytovat jen tehdy, pokud je aspoň částečně hradí zdravotní pojišťovny. Dosud mohly lázně přijímat i samoplátce.

 

Od čtvrtka 22. října 2020 platí:

ZÁKAZ A OMEZENÍ VOLNÉHO POHYBU

 • Od 22. října od 6.00 do 3. listopadu včetně bude až na výjimky zakázán volný pohyb osob na území celé České republiky.
  Nevztahuje se na: cesty do zaměstnání a v souvislosti s podnikáním, na cesty za rodinou, na nákupy základních životních potřeb či cesty do zdravotnických zařízení. Lidé budou moci si vyjít i do parků, do přírody nebo vyjet na vlastní rekreační chatu či chalupu a pobývat tam. 
 • Na veřejně přístupných místech se s výjimkou členů domácnosti budou moci společně pohybovat jen 2 osoby, omezena je i účast na svatbách a pohřbech na 10 lidí a právo shromažďovací na nanejvýš 100 osob ve skupinách po dvaceti.
 • Celé znění usnesení Vlády ČR o nařízení krizového opatření

 

ZÁKAZ A OMEZENÍ MALOOBCHODNÍHO PRODEJE

 • Od 22. října od 6.00 je zakázán i maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách.
  Nevztahuje se na: například prodej potravin, pohonných hmot, drogerie či novin, tabáku a časopisů, otevřeno budou mít i autoservisy, čistírny, lékárny, pohřební služby či květinářství.
 • Zavřít budou muset až na výjimky i hotely a další ubytovací zařízení či foodcourty v nákupních centrech.
 • Celé znění krizové opatření
 • Celý výpis na webu Vlády ČR

 

OMEZENÍ PROVOZU ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI A SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ

 • Od 22. října se omezí i provoz orgánů veřejné moci a správních orgánů, a to na nezbytné minimum nutné k zajištění chodu veřejné správy.
 • Úřední hodiny zůstávají omezeny na pět hodin denně dva dny v týdnu, přičemž úřady mají zajistit svůj chod vždy nejnižším možným potřebným počtem zaměstnanců na pracovišti.
 • Stejné doporučení vláda vydala i pro ostatní zaměstnavatele. I ti mají v tomto období upřednostnit práci z domova, udělování dovolených a placeného pracovního volna a zredukovat činnost na nezbytné minimum.
 • Celé znění krizového opatření

 

Od středy 21. října 2020 platí:

 • OCHRANNÉ PROSTŘEDKY: Zakazuje se pohyb a pobyt bez ochranných prostředků (respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál) dýchacích cest, a to ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj), v prostředcích, nástupištích a čekárnách veřejné dopravy, v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti, na všech ostatních veřejně přístupných místech obce, kde dochází k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

 • VÝJIMKY: Výše uvedený zákaz neplatí pro: děti do dvou let, pedagogické pracovníci v mateřské škole, žáky 1. stupně ZŠ, studenty rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), internáty a domovy mládeže, zaměstnance a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc, osoby s poruchou intelektu, sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže
  Výpis všech výjímek a mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ZDE

 

Od středy 14. října 2020 platí

ŠKOLY:

 • Od 14. října se zavírají všechny školy s výjimkou škol mateřských, prozatím do 1. listopadu včetně.
 • Budou vyčleněna zařízení pro děti pracovníků záchranného systému, především lékařů a zdravotních sester.
 • Vysoké školy mohou pořádat zkoušky, kde není více než 10 lidí.
 • Zakazuje se pobyt studentů, kteří mají jiné bydliště v ČR, na kolejích.
 • Na středních školách bude zakázána praktická výuka.
 • Základní umělecké školy musí zrušit i dosud povolenou výuku jeden na jednoho.

RESTAURACE:

 • Od půlnoci na 14.10. úplně zavřou restaurace, kluby i bary. Bude možné prodávat jídlo s sebou ve výdejních okýnkách.
 • Hotelové restaurace mohou mít otevřeno do 20:00.

PITÍ ALKOHOLU:

 • Zakazuje se pití alkoholu na veřejně přístupných místech.

 

Od pondělí 12. října 2020 platí:

 •  Kulturní, sportovní a společenské akce, bohoslužby, taneční či spolkové akce se ruší na 14 dnů. A to jak amatérské, tak profesionální, pokud se na nich sejde více než 10 osob uvnitř či 20 osob venku, pokud se nejedná o členy jedné domácnosti. Zákaz se nebude vztahovat pouze na zaměstnance, podnikatele, schůze, zasedání a podobné zákonem vymezené činnosti. Nebudou se smět pořádat ani žádné poutě, kongresy či veletrhy.
 • Úplný zákaz výuky ve dnech 26. a 27. října. Úplný zákaz školní docházky pak bude platit ve dnech 26. a 27. října, protože pak následuje státní svátek 28. října a navazující krátké podzimní prázdniny. Děti tak nepůjdou do školy celý tento týden.
 • Úřední hodiny úřadů pro veřejnost budou po dobu dvou týdnů jen 2 dny v týdnu a 5 hodin denně, a až na přesně specifikované výjimky zakázala návštěvy ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče. 

 

Od pátku 9. října 2020 platí:

 • Zakazuje se provoz heren a kasín, vnitřních sportovišť, koupališť a wellness zařízení (pokud se nejedná o zdravotní služby)
 • Zakazuje se provoz zoologických zahrad a veškerých organizovaných zájmových, rekreačních a dalších kroužků pro děti od 6 do 18 let.
 • V nákupních centrech musí být vypnutá wi-fi. Do nákupních center a dalších provozoven bude možné vstupovat ve skupinkách maximálně dvou lidí.

 

Vzdělávací akce a vzdělávání ve firmách

Podle výkladu Ministerstva zdravotnictví platí pro konání vzdělávacích akcí následující:

 • jsou zakázány všechny vzdělávací akce s výjimkou interního vzdělávání pro zaměstnance jednoho zaměstnavatele,
 • interní vzdělávání pro zaměstnance jednoho zaměstnavatele lze realizovat výlučně jeho zaměstnanci, tedy v případě, že lektor je zaměstnancem dotyčného zaměstnavatele; není žádné omezení počtu osob (ŘO OPZ upozorňuje, že pro projekty podpořené ve výzvách č. 60, 97 a 110 platí limit pro počet účastníků vzdělávací akce stanovený příslušnou specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ),
 • neexistuje omezení pro místo konání interního vzdělávání zaměstnanců jednoho zaměstnavatele (akce tak mohou probíhat i v prostorách mimo provozovnu zaměstnavatele).
 • Více informací
 • Doporučení Krajské Hygieničcké stanice k firemnímu vzdělávání

Podle výkladu Ministerstva zdravotnictví lze bez omezení využívat nástrojů vzdálené komunikace. ŘO OPZ sděluje, že připravuje výjimku umožňující realizaci aktivit také tímto způsobem. Výjimka bude zveřejněna do 16. 10. 2020 na stránkách www.esfcr.cz s účinností od 5. 10. 2020. 

 

Usnesení Vlády ČR v plném znění a další informace naleznete níže.

Jihočeské firmy, které se dostanou do obtíží nebo se nacházejí v situacích, které vyžadují právní posouzení, je možné využít našich právních poraden. Tyto poradny mají své týmy, které jsou Vám schopny v brzké době zodpovědět Vaše dotazy a pomoci v situacích ovlivňujících Vaše podnikání. 

Právní poradna Jihočeské hospodářské komory

 

Zdroje informací

 • https://koronavirus.mzcr.cz - speciální web ke koronaviru

 • Informační server pro podnikatele: www.businessinfo.cz/koronavirus - mj. nejčastější otázky a odpovědi

 • Úřad vlády: www.vlada.cz

 • Ministerstvo zdravotnictví: www.mzcr.cz- zdraví a hygiena

 • Státní zdravotní ústav: www.szu.cz- zdraví a hygiena

 • Ministerstvo zahraničních věcí: www.mzv.cz- zahraniční cesty

 • Ministerstvo dopravy: www.mdcr.cz- doprava

 • Ministerstvo vnitra: www.mvcr.cz- bezpečnost, hranice a pobyt

 • Ministerstvo financí: www.mfcr.cz - daně a další finance

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz - pracovněprávní oblast, sociální pojištění a sociální dávky

 • Česká správa sociálního zabezpečení: www.cssz.cz - sociální pojištění

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz - vzdělávání a sport

 • Ministerstvo pro místní rozvoj: www.mmr.cz - cestovní ruch, zájezdy

 • Českomoravská záruční a rozvojová banka: www.cmrzb.cz - podpůrné programy

 • Česká obchodní inspekce: www.coi.cz - spotřebitelé

 

Informační linky

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu: 224 854 444 - speciální informační linka pro živnostníky a podnikatele

 • Státní zdravotní ústav: 724 810 106, 725 191 367 - zdraví a hygiena

 • Ministerstvo dopravy: 225 131 810, 225 131 820 - doprava

 • Ministerstvo zahraničních věcí: +420 224 183 100, +420 224 183 200 - zahraniční cesty

 

Informace z Hospodářské komory ČR

 • Hospodářská komora České republiky poskytuje a zveřejňuje informace spojené s COVID-19 na svých webových stránkách

Aktualizováno 29. 10. 2020

Program ANTIVIRUS Plus - program ochrany zaměstnanosti

 • Režim A i B programu Antivirus byly prodlouženy do 31. 12. 2020.
 • Stát jím hradí zaměstnavatelům mzdové náklady na zaměstnance, kteří se ocitli v karanténě či izolaci či na překážce v práci, pokud zaměstnavatel musel v důsledku vládních nařízení zavřít či významně omezit svůj provoz.
 • Program bude pokračovat v původní podobě jako dosud, tzn., že příspěvek bude poskytován ve výši 60 % vyplacených náhrad mezd  včetně povinných odvodů, maximálně 29 000Kč na jednoho zaměstnance.
 • Informace, jak a kde žádat a kdo bude mít nárok na podporu, naleznete ZDE.
 • Více informací o prodloužení programu ZDE.
 • On-line žádosti: https://antivirus.mpsv.cz/
 • Informace o Antiviru na webu Ministerstva práce a sociálních věcí

 

Kompenzační bonus pro OSVČ

 • Návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti počítá s obnovením vyplácení kompenzačního bonusu pro:
  • osoby samostatně výdělečně činné
  • společníky vybraných společností s ručením omezeným
  • osoby pracující na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti
 • Kompenzační bonus bude navazovat na model z jarních měsíců tohoto roku. Za každý den uzavření provozovny nebo přímého znemožnění či omezení podnikání vyplatí Finanční správa 500 korun denně.
 • Zájemci z řad OSVČ a malých s.r.o. s nejvýše dvěma společníky budou moci o kompenzační bonus snadno požádat na místně příslušném finančním úřadě vyplněním formuláře.
 • Oproti jarním měsícům již nebude zkoumán souběh se zaměstnáním, ale pouze tzv. dominantní zdroj obživy za rozhodné období od 1. června do 30. září 2020 v některé z těchto oblastí dosud postižených vládními restrikcemi. Jejich výčet a další podrobnosti naleznete na webu Hospodářské komory ZDE.
 • Vedle přímo zasažených podnikatelů z oblasti pohostinství, kultury či sportu budou moci o bonus požádat i podnikatelé z řad OSVČ a s.r.o., kteří jsou na přímo zavřené obory významně navázáni (například jsou tyto obory majoritními odběrateli jejich služeb). Klíčovou podmínkou je omezení této dodavatelské činnosti o nejméně 80 % za rozhodné období od června do září 2020. Současně platí, že tato činnost musí být pro dodavatelský subjekt majoritním příjmem obživy, ke kterému neexistuje snadná substituce.
 • Drobní podnikatelé z nejvíce postižených oborů budou moci získat 500 korun za každý kalendářní den od 5. října 2020 do konce nouzového stavu. O konečné podobě bonusu se rozhodne v parlamentu.

 

Ošetřovné pro OSVČ 

 • Dotace kompenzující OSVČ opatření proti koronaviru – ošetřování člena rodiny (OČR) ve výši 400 Kč za každý den OČR.
 • Předpokládaný den vyhlášení výzvy: 4. 11. 2020 za obdobní říjen 2020
 • Příjem žádostí dne: 4. 11. 2020
 • O dotaci se žádá za každý kalendářní měsíc a bude vyplácena ex post. Program je koncipován jako rámcový a bude vyhlašován prostřednictvím výzev.
 • Ošetřovné“ pro OSVČ nelze kombinovat s Kompenzačním bonusem, který bude vyplácet MF.
 • Podpora ve formě dotace bude vyplacena OSVČ, která:

  • pečuje o dítě mladší 10 let (dítě/děti musí být nejpozději k poslednímu dni stanoveného období mladší 10 let), které jinak navštěvuje školu či jiné dětské zařízení v současné situaci uzavřené kvůli COVID-19, nebo pro účely péče o dítě, které se nemůže účastnit výuky z důvodu nařízení karantény, obojí za předpokladu, že na stejné dítě nečerpá tuto dotaci nebo jiný příspěvek sloužící ke stejnému účelu žádná jiná osoba

  • pečuje o nezaopatřené dítě maximálně do věku 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, pokud nemůže navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19, za předpokladu, že na stejné nezaopatřené dítě nečerpá tuto dotaci nebo jiný příspěvek sloužící ke stejnému účelu žádná jiná osoba

  • pečuje o osobu, jež je z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, která byla umístěna dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá, na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19, za předpokladu, že na stejnou osobu nečerpá tuto dotaci nebo jiný příspěvek sloužící ke stejnému účelu žádná jiná osoba

 • Více informací ZDE

 

Program AgroCovid Potravinářství

 • Ministři odsouhlasili záměr dotačního programu pro oblast potravinářství.
 • Program AgroCovid Potravinářství bude určen na podporu producentů potravin, jejichž produkce směřuje do oblasti veřejného stravování, které bylo zásadně omezeno krizovým opatřením vlády.
 • Konkrétní pravidla pro poskytování dotací z tohoto programu bude ještě vláda schvalovat.

 

Covid - Kultura

 • Vláda 14. 10. rozhodla o prodloužení programu Covid – Kultura
 • Pro podnikatele a umělecké a odborné technické profese v kultuře bude vyhlášena druhá dotační výzva.
 • Na program bude vyčleněno 750 milionů korun a podpora bude poskytována ve formě dotace ex post na marně vynaložené výdaje za jednotlivé kulturní akce či projekty, které vznikly v rozhodném období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020, a za výdaje v rámci vykonávané kontinuální činnosti v oblasti kultury v období od 1. března 2020 do 20. listopadu 2020.
 • Pořadatelé mohou dostat až polovinu uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce a až 80 procent uznatelných výdajů za kontinuálně vyvíjenou činnost.
 • Jeden subjekt může dostat nanejvýš 10 milionů korun, živnostník 60 000 korun.
 • Více informací ZDE

 

Covid - Nájemné

 • Žádosti je možné podávat od 21. října 2020, 9:00 hodin do 21. ledna 2021, a to elektronicky přes informační systém dostupný na webu mpo.czpokud se však žadatel registroval již v první výzvě, nová registrace není nutná, zjednodušeny jsou i některé další administrativní úkony.
 • O příspěvek budou nově moci žádat také prodejci nábytku, koberců, sázkové kanceláře nebo někteří prodejci na tržištích.
 • Program již nevyžaduje povinnou participaci pronajímatele ve formě slevy na nájemném.
 • Ve druhé výzvě bude k dispozici 1,2 miliardy korun a nárok na příspěvek na uhrazení nájemného budou mít všichni podnikatelé provozující maloobchodní podnikatelskou činnost a poskytování služeb zákazníkům v provozovně, kteří jsou v nájmu a kterým bylo na základě krizových opatření zakázáno či výrazně omezeno poskytování služeb zákazníkům a prodej zboží v těchto provozovnách.
 • Výše podpory bude činit polovinu z celkového nájemného za období červenec až září 2020 a nebude už podmíněna slevou ze strany pronajímatele.
 • Vláda 21. 10. rozhodla o rozšíření programu COVID – nájemné i na provozy, které budou uzavřeny od 22. 10. kvůli mimořádným opatřením.
 • Výše podpory činí 50 % nájemného za celé období.
 • Podmínky programu a žádost můžete nalézt ZDE.
 • Více informací ZDE

 

Covid - Bus

 • Zcela nový dotační program Covid – Bus podpoří podnikatele v nepravidelné autobusové dopravě.
 • Dopravci, kteří se zajišťují například zájezdy či dopravu dětí na tábory a školy v přírodě, přišli v první polovině roku vinou pandemie a vládou nařízeného zákazu akcí a dalších omezení o značnou část svých zakázek.
 • Dotační program Ministerstva dopravy má kompenzovat propad tržeb.
 • Výše podpory se bude odvíjet od ekologičnosti vozidla a počtu sedadel.
 • Na program bude vyčleněna jedna miliarda korun.
 • Dopravci mohou o dotaci žádat od 26. října 2020
 • Více informací na stránkách Ministerstva dopravy

 

Covid - Sport

 • Nový dotační program Covid - Sport podpoří profesionální sport a pořadatele sportovních akcí.
 • O dotaci budou moci žádat jak sportovní kluby z hlavních profesionálních soutěží v ČR, tak i pořadatelé sportovních akcí, které se kvůli pandemii nemohly konat nebo musely být odloženy.
 • Na dotační program Covid – Sport II půjde půl miliardy korun, výše konkrétní dotace se bude odvíjet od sportovního odvětví, velikosti klubu a nákladů na provoz.
 • O nejvyšší částku, 12,5 milionu korun, si budou moci požádat kluby z nejvyšší fotbalové a hokejové ligy.
 • Pořadatelům sportovních akcí bude proplaceno maximálně 50 % uznatelných nákladů do výše nanejvýš 10 milionů korun.
 • Více informací ZDE 

 

Liberační balíček

 • Vláda schválila rozhodnutí, kterým promine úrok z prodlení u daně z přidané hodnoty splatné v období říjen až prosinec 2020, bude-li daň uhrazena do konce roku 2020, a zálohy splatné v prosinci 2020 na dani z příjmů fyzických osob, dani z příjmů právnických osob a dani silniční.
 • Ministerstvo financí dopracuje a předloží vládě také rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty.
 • Více o liberačním balíčku ZDE.
 • Více informací na webu Ministerstva financí

 

Evropské dotace: REACT-EU v Integrovaném regionálním operačním programu 2014–2020

 • Vláda schválila návrh na využití prostředků REACT-EU v Integrovaném regionálním operačním programu 2014–2020.
 • Evropská komise hodlá mezi členské státy dodatečně k Evropským strukturálním a investičním fondům přidělit dalších 47,5 miliardy eur, přičemž konkrétní rozdělení těchto peněz mezi členské státy ještě nebylo ke 14. 10. známo.
 • Komise rovněž upravila podmínky pro jejich čerpání. Čtvrtina alokace musí jít na plnění cílů v oblasti změny klimatu.
 • Vláda odsouhlasila, že 56 % alokace půjde na investice do zdravotnictví, 15 % na investice do zázemí (kabiny) pro sportovce a 29 % bude určeno na podporu integrovaného záchranného systému a výstavbu domovů důchodců v pasivním standardu.
 • Více informací ZDE

 

COVID - ubytování

 •  O dotaci až do výše 330 Kč na pokoj a noc mohou žádat provozovatelé hotelů, hostelů či penzionů, které byly z důvodu pandemie uzavřena. Ministerstvo má připraveno 3,3 miliardy korun. Výzva platí od 7. září do 30. října 2020.
 • Týká se rozhodného období 14. 3. 2020 – 24. 5. 2020. Jedná se o dobu, po kterou byla ubytovací zařízení uzavřena z důvodu usnesení vlády v souvislosti s krizí způsobenou pandemií COVID-19.
 • Více informací ZDE
 • Elektronická žádost na podporu ubytovacích zařízení a lázeňského cestovního ruchu

 

COVID III

 • Cílem programu je podpořit prostřednictvím ručení za provozní bankovní úvěry podnikatelů do 500 zaměstnanců, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.
 • Covid III bude prodloužen do 31. prosince 2021. K definitivnímu prodloužení ale dojde až po notifikaci Evropskou komisí.
 • Podnikatelé budou moci nově kromě provozních úvěrů požádat Českomoravskou záruční a rozvojovou banku o záruku i na investiční úvěry.
 • Prodlužuje se i doba, do kdy lze uplatnit plnění ze státní záruky, a to až do 30. dubna 2026, namísto původního 30. června 2024.
 • Českomoravská záruční a rozvojová banka nabízí tři typy záruk, a to:
  • až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců,
  • až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 250 do 500 zaměstnanců,
  • maximální výše zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 mil. Kč.
 • Doba ručení max. 3 roky
 • Podnikatel o podporu žádá formou žádosti o úvěr u spolupracující finanční instituce, která má s ČMZRB uzavřenou smlouvu o portfoliovém ručení pro Program COVID III.
 • Více informací ZDE

 

Kompenzační bonus pro dohodáře na DPP či DPČ

 • Kompenzační bonus pro pracující na DPP nebo DPČ - tzv. "dohodáři" mají na bonus nárok v případě, že odváděli pojistné. Jde o částku 350 korun denně, která bude těmto lidem vyplácena zpětně za období březen až červen. Žádost se podává u finančního úřadu (vyplňuje se žádost a čestné prohlášení) nejpozději do konce října 2020.
 • "Dohodáři" mohou žádat o kompenzační bonus, a to zpětně za období od 12. března do 8. června.
 • Více informací ZDE

 

Program Technologie COVID 19

 • Podnikatelé mohou žádat o podporu od 250 tisíc do 20 milionů korun, a to především na nákup strojů a zařízení pro zahájení výroby zdravotnických prostředků a pomůcek osobní ochrany, nebo na likvidaci infekčního odpadu. 
 • Došlo k aktualizaci textu XII. Výzvy programu Technologie, a to na str. 5 kap. 5.1 Podmínky způsobilosti výdajů, bod c). - datum pro vznik způsobilých výdajů byl posunut z 31. 12. 2020 na nejzazší datum zdanitelného plnění poslední vyúčtovací faktury, které je 6 měsíců od vydání rozhodnutí.
 • Více informací ZDE

 

COVID Plus

 • Cílem tohoto podpůrného úvěrového programu Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. (EGAP) je podpořit podnikání a posílit likviditu velkých exportních firem a jejich dodavatelů s více jak 250 zaměstnanci, které postihly ekonomické dopady COVID-19.
 • Podmínkou pro získání záruk je:
  • Minimální počet 250 zaměstnanců a podíl vývozu na celkových tržbách v roce 2019 musí dosahovat minimálně 20 procent, do čehož se ovšem počítají i výrobní dodávky pro jiného exportéra.
  • Program není určen firmám, které měly existenčních problémy ještě před vyhlášením nouzového stavu.
  • EGAP přijímá žádosti o záruky i pro firmy z oblastí cestovního ruchu a dopravy.
 • Více informací ZDE

 

COVID - Lázně

 • Program COVID - Lázně slouží na podporu českých lázeňských měst, kterým je vyčleněna jedna miliarda korun.
 • Poukaz se bude vztahovat na pobyty zakoupené a realizované od 1.7. - 31. 12. 2020 v českých lázních.
 • Jedinou podmínkou je strávit v lázeňském zařízení minimálně šest nocí a absolvovat alespoň pět procedur. Půjde o přímou slevu lidem a významnou pomoc lázním.
 • Více informací ZDE

 

Odložení EET

 • Vláda předloží Parlamentu  návrh novely zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, kterým chce prodloužit odložení povinnosti pro podnikatele evidovat tržby podle zákona o evidenci tržeb z 31. prosince 2020 až do 31. prosince 2022.
 • Odložení by se týkalo všech vln EET, tedy jak podnikatelů z 1. a 2., kteří v uplynulých letech již povinně evidovali, tak i 3. a 4. vlny, která doposud čekala na svůj start.
 • Novelu je třeba schválit ještě v letošním roce, jinak by se k 1. lednu 2021 musela EET rozběhnout naplno, a proto chce vláda použít institut legislativní nouze.
 • Více informací ZDE

 

Bezplatný odklad daně

 • V případě finančních potíží způsobených opatřeními proti šíření koronaviru mohou podnikatelé bezplatně do konce roku požádat o odložení platby daně nebo její rozložení na splátky.

 • Žádost by měla obsahovat informaci, v jak vysokých splátkách a v jakých lhůtách může poplatník daň uhradit.

 • Jak podat: Pro podání vůči správci daně elektronicky lze využít buď datovou schránku nebo společné technické zařízení správců daně (aplikace EPO - Elektronická podání pro Finanční správu), dostupná na adrese www.daneelektronicky.cz

 • Více informací ZDE

 

Komorová právní poradna

Členové Jhk mohou řešit právní otázky, které vyvstaly v souvislosti s koronavirem, přes bezplatnou Komorovou právní poradnu. Až do odvolání mohou členové Jhk zasílat své dotazy na:

Mimo to mohou podnikatelé využít také poradny Hospodářské komory ČR, která je dostupná v Právním elektronickém systému (PES): https://www.pespropodnikatele.cz/

Aktualizováno 16. 10. 2020

Interaktivní mapa Evropské unie ke Covid-19

Interkativní mapa států Evropské unie zobrazuje veškeré důležité informace týkající se covid-19 a přístupu či omezení v jednotlivých zemích. Naleznete tu také informace pro podnikatele, turisty či dopravce, telefonní čísla a odkaz na webové stránky zahraničních institucí.

Interaktivní mapa ZDE

 

Bezplatné exportní služby pro vývozce

 • Agentura CzechTrade poskytuje 58 expertů na teritoria celého světa. A to jak přes českou centrálu v Praze, tak i v zahraničních kancelářích. Poskytování exportních služeb bude zdarma až do konce roku 2020.
 • Více informací ZDE

 

Klíčové informace pro podnikání se zahraničím

Pokud obchodujete se zahraničními subjekty, doporučujeme sledovat: 

 • tarifní a netarifní bariéry – nejčastěji se dozvíte o zákazu vývozu specifických výrobků (převážně zdravotnického materiálu);
 • logistiku – všechna nutná či doporučená opatření pro tranzit či dodej zboží včetně dokumentů, které musíte nově předkládat na hranicích;
 • otevřené hraniční přechody – nejen, které přechody jsou otevřené, ale často i doporučené přechody s menšími kolonami (pokud takové jsou);
 • hygienická opatření – nejčastější je nutnost mít roušku a dezinfekci (někde dobrovolně, někde povinně);
 • plán ekonomické podpory – komplexní informace o krocích vlády dané země pro zmírnění ekonomického poklesu;
 • perspektivní sektory pro podnikání – obchodní výměna se nezastavila a i v dnešní době je možné se zeměmi obchodovat (například při přestavbě nemocnic);
 • ekonomická predikce – odhady pro ekonomický vývoj v dané zemi pro rok 2020 a často i rok 2021

Z hlediska obchodních cest a nutnosti testu na koronavirus doporučujeme sledovat Rozcestník informací k cestování  Ministerstva zahraničních věcí ČR a mapu cestovatele.

Pokud musíte absolvovat po návratu test na koronavirus, zde je seznam odběrových center.

 

Pomoc české ekonomice - Mapa strategických příležitostí

Mapa strategických příležitostí má za cíl pomoci firmám orientovat se v turbulentní době a zprostředkovává aktuální příležitosti ze světa. Vychází z unikátních informací, kterými disponují ekonomičtí diplomaté českých zastupitelských úřadů a zástupci agentur na podporu exportu ve světě. Publikace reaguje na bezprecedentní události roku 2020. Najdete zde kromě aktuálních strategických sektorů i pochopení dopadů pandemie koronaviru na český export, a to pomocí představení dosavadních proměn ekonomik vybraných zemí jak z pohledu fiskálních reakcí národních vlád, tak v makroekonomických souvislostech spolu s budoucím ekonomickým vývojem a faktory, které jej ovlivňují.

Mapa strategických příležitostí ke stažení ZDE

 

Zdroj informací:

Komorové vouchery

Komorové vouchery pomáhají podnikatelům v této covidové době, kdy nemohou běžně poskytovat své služby, i v blízké budoucnosti s nastartováním podnikatelské činnosti.

Propagujte své podnikání zveřejněním své nabídky. Zveřejnění je pro členy Jhk zdarma.

Chcete podpořit ostatní firmy? Zakupte si nabízené vouchery. 

Aktuality

Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové stránky, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám její návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.