#jihoceskepodnikani
Menu

Aktuality

Informace Ministerstva vnitra ČR k cestování po dobu nouzového stavu

14. březen 2020
Byznys Koronavirus

Na základě rozhodnutí vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu dochází s účinností od soboty 14. března 2020 0:00 k následujícím omezením cestování vztahující se k rizikovým oblastem. S účinností od 16. března 2020 0:00 budou tato opatření rozšířena i na nerizikové oblasti. 

Opatření platná od soboty 14. března 0:00 do pondělí 16. března 2020 0:00:

 1. zákaz vstupu pro všechny cizince přicházející z rizikových oblastí, s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky; to neplatí, je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky;
 2. zastavení přijímání žádostí o víza a přechodné a trvalé pobyty na zastupitelských úřadech České republiky; to neplatí pro osoby, jejichž pobyt je v zájmu České republiky;
 3. zastavení řízení v případě žádostí o krátkodobá víza, o kterých dosud nebylo rozhodnuto; to neplatí pro osoby, jejichž pobyt je v zájmu České republiky;
 4. přerušit všechna řízení o žádostech o oprávnění k pobytu nad 90 dnů podané na zastupitelských úřadech České republiky;
 5. zákaz občanům České republiky a cizincům s trvalým nebo s přechodným pobytem nad 90 dnů na území České republiky vstupu do rizikových oblastí; to neplatí, je-li z tohoto opatření udělena výjimka.

Cizinci, kteří se v době vyhlášení nouzového stavu nacházejí na území České republiky oprávněně přechodně nebo trvale podle pravidel pro pobyt cizinců, jsou oprávněni setrvat na území po dobu trvání nouzového stavu.

Opatření platná od pondělí 16. března 2020 0:00:

Od půlnoci z neděle na pondělí se rozšiřuje zákaz vstupu na všechny cizince, tedy nejen z rizikových oblastí. Z tohoto opatření jsou vyjmuti cizinci pobývající v České republice s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem.

Dále se rozšiřuje zákaz občanům České republiky a cizincům s trvalým nebo s přechodným pobytem nad 90 dnů na území České republiky vycestování z České republiky.

I nadále jsou vymezeny následující výjimky z omezení cestování:

Ministr vnitra na základě usnesení vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 198 stanovuje

1. Zákaz vstupu na území České republiky uvedený v bodu I. 1. usnesení se nevztahuje na:

 • mezinárodní dopravu: řidiče nákladních vozidel, řidiče autobusů, posádky dopravních letadel, strojvedoucí, vlakové čety a vozmistry, lodní kapitány a členy posádek plavidel, posádky vozů správce komunikace,
 • členy mise podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích a členy konzulárního úřadu podle Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích, akreditovaných v České republice, a úředníky mezinárodních organizací se sídlem v České republice, registrovaných na MZV ČR, a to včetně jejich rodinných příslušníků,
 • úředníky mezinárodních organizací
 • příslušníky záchranný sborů jako je hasičský záchranný sbor, záchranná služba, horská služba, policii při výkonu své činnosti a ostatní složky integrovaného záchranného systému,
 • osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice, zejména přeshraniční pracovníci pracující ve vzdálenosti do 100 km od státní hranice, 
 • občany Německa, Rakouska, Polska a Slovenska pravidelně překračující vnitřní hranice, zejména přeshraniční pracovníci pracující ve vzdálenosti do 100 km od státní hranice,
 • experty v boji proti epidemiím, na humanitární a zdravotnickou pomoc
 • členové Evropského parlamentu,
 • držitelé diplomatických a služebních pasů vydaných Českou republikou,
 • nezletilé dítě do věku 18 let, je-li jeho rodič občanem České republiky, a dále rodič nezletilého dítěte mladšího 18 let, které je občanem ČR a druhý rodič je občanem ČR,
 • osoby převážející krev, kostní dřeň za účelem transplantace a na odběrové týmy transplantačních center převážejících orgány určené k transplantaci,
 • osoby podstupující z důvodů svého závažného zdravotního stavu lékařský zákrok v zahraničí,
 • osoby, které přicestovaly do České republiky poté, co využily letištního tranzitu přes rizikovou oblast.
 • pracovníci provádějící neodkladné havarijní servisní práce typu elektroservis, servis kotlů, plynovodů, vodovodů, bioplynových stanic, čerpacích stanic, teplovodů apod., prokáží-li tuto skutečnost.
 • občan ČR, který jede vyzvednout na mezinárodní letiště svého rodinného příslušníka (potomky, rodiče, manžele) - pouze po předložení letenky / palubní vstupenky.
 • občan EU tranzitující do svého domovského státu přes území České republiky - nutno doložit čestným prohlášením o tranzitu
 • cizinec s povoleným pobytem v jiném členském státě EU  tranzitující do státu EU, kde má povolen pobyt, přes území České republiky - nutno doložit čestným prohlášením o tranzitu
   

2. Zákaz vstupu do rizikových oblastí uvedený v bodu I. 5. usnesení se nevztahuje na:

 • cizince s trvalým a přechodným pobytem nad 90 dnů, kteří projeví zájem vycestovat, avšak nebudou oprávněni po dobu platnosti nouzového stavu zpětně vstoupit na území ČR,
 • na občany ČR s prokázaným povoleným pobytem v rizikové oblasti,
 • na diplomatické pracovníky, administrativní pracovníky, konzulární úředníky a technické pracovníky, včetně jejich členů rodiny podle § 2 zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a změně některých zákonů,
 • úředníky mezinárodních organizací
 • mezinárodní dopravu: řidiče nákladních vozidel, řidiče autobusů, posádky dopravních letadel, strojvedoucí, vlakové čety a vozmistry, lodní kapitány a členy posádek plavidel, posádky vozů správce komunikace,
 • členy mise podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích, členy konzulárního úřadu podle Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích a úředníky mezinárodních organizací, včetně jejich rodinných příslušníků,
 • příslušníky záchranných sborů jako je hasičský záchranný sbor, záchranná služba, horská služba, policii při výkonu své činnosti a ostatní složky integrovaného záchranného systému,
 • osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice, zejména přeshraniční pracovníci pracující ve vzdálenosti do 100 km od státní hranice, 
 • občany Německa, Rakouska, Polska a Slovenska pravidelně překračující vnitřní hranice, zejména přeshraniční pracovníci pracující ve vzdálenosti do 100 km od státní hranice,
 • experty v boji proti epidemiím, na humanitární a zdravotnickou pomoc,
 • členové Evropského parlamentu,
 • držitelé diplomatických a služebních pasů vydaných Českou republikou,
 • osoby převážející krev, kostní dřeň za účelem transplantace a na odběrové týmy transplantačních center převážejících orgány určené k transplantaci,
 • osoby podstupující z důvodů svého závažného zdravotního stavu lékařský zákrok v zahraničí,
 • osoby, které cestují letecky z České republiky mimo rizikovou oblast s využitím letištního tranzitu přes rizikovou oblast.
 • pracovníci provádějící neodkladné havarijní servisní práce typu elektroservis, servis kotlů, plynovodů, vodovodů, bioplynových stanic, čerpacích stanic, teplovodů apod., prokáží-li tuto skutečnost.
 • občan ČR, který jede vyzvednout na mezinárodní letiště svého rodinného příslušníka (potomky, rodiče, manžele) - pouze po předložení letenky/palubní vstupenky.

  

Telefonická linka pro dotazy související s cestováním za nouzového stavu: +420 739 608 533 (9.00 - 17.00)

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR


Sdílet článek:

Vytisknout článek

Související články

29. říjen 2020
Byznys Koronavirus

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost varuje před podvodnými e-maily vydávající se za výsledky testů na COVID-19

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost ČR (NÚKIB) na svých webových stránkách zveřejnil upozornění na hrozbu podvodných e-mailů s tématem výsledků testů na onemocnění covid-19. Neznámí...

Přečíst celý článek
29. říjen 2020
Koronavirus

Vláda schválila rozšíření programu COVID nájemné i pro další obory

Pokračování programu COVID nájemné se rozšířilo o další odvětví. Žádat o dotaci na komerční nájem budou moci i prodejci nábytku, koberců, sázkové kanceláře nebo někteří prodejci v tržnicích. Návrh na ...

Přečíst celý článek
27. říjen 2020
Koronavirus

U prodloužení programu Antivirus B vláda nezohlednila problémy s jeho aplikací v praxi

Hospodářská komora oceňuje, že se vláda rozhodla do konce letošního roku prodloužit program Antivirus B, prostřednictvím kterého je zaměstnavatelům poskytován příspěvek ve výši 60 % z vyplacené náhrad...

Přečíst celý článek
Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové stránky, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám její návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.